Sponsoringbeleid online adverteren

1.  Online sponsoring

De Stichting Vrienden Hooogbegaafden Onderwijs Oud Zandbergen, de Stichting‘, biedt de mogelijkheid van sponsoring door te adverteren op www.vhooz.nl en op andere uitingen van de Stichting. Door het aantrekken van sponsoren kan worden bijgedragen aan de realisatie van de doelstelling van de Stichting, het faciliteren van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

2. Mogelijke sponsoren

Partijen die voor sponsoring in aanmerking komen zijn te goede naam en faam bekend staande ondernemingen en instellingen die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedragen.

3. Aantal sponsoren

Op dit moment wordt gewerkt aan banners op www.vhooz.nl. Er is ruimte voor tien tot maximaal vijftien banners die boven elkaar geplaatst worden.

4. Looptijd

De looptijd van een sponsoring bedraagt één kalenderjaar en zal jaarlijks worden verlengd. Aan de sponsoren zal een bevestiging worden gegeven van de sponsoring van www.vhooz.nl, daarin zal worden opgenomen dat sponsorcontracten niet automatisch worden verlengd.

5. Voorwaarden

Www.vhooz.nl verstrekt geen exclusiviteit op het domein van de betreffende sponsor. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een assurantiekantoor niet kan claimen dat andere assurantiekantoren niet tevens op www.vhooz.nl kunnen adverteren. Ook kunnen adverteerders geen invloed uitoefenen op de inhoud van www.vhooz.nl.

6. Tarieven

Het starttarief voor een banner voor het kalenderjaar 2015 bedraagt € 299,00. Hogere bijdragen worden op prijs gesteld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kosten voor banners van organisaties van ouders van schoolgaande kinderen of derden. De tarieven werden jaarlijks vooraf vastgesteld.

7. Weergave advertenties

De banners zullen op de homepage worden weergegeven. Van boven naar beneden in de rechterkolom van www.vhooz.nl, met een link naar de website van de adverteerder.

8. Vaststellen beleid

Dit sponsoringbeleid is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de Stichting van 11 september 2014 en zal vervolgens jaarlijks worden geëvalueerd.

Scroll Up