Donaties

CBS oud Zandbergen krijgt geen extra middelen om het hoogbegaafdenonderwijs te bekostigen. De kosten van het onderwijs zijn per kind echter hoger dan gemiddeld. Dat komt onder meer doordat het onderwijs in kleinere groepen wordt gegeven, door de extra lesmaterialen en de ondersteuning van diverse externe docenten voor vakken als Engels, Science, Schaken en Spaans.

Dit alles is niet mogelijk zonder de donaties van particulieren en sponsors. Natuurlijk zijn daar in de eerste plaats de ouders van de kinderen bij betrokken, maar de kring van donateurs is groter dan ouders alleen. Ook giften van derden zoals opa’s en oma’s, overige familieleden en vrienden zijn van harte welkom. Daarnaast doet de stichting ook een beroep op oud leerlingen en hun ouders. Zij weten hoe belangrijk het is dat hoogbegaafdenonderwijs wordt geboden aan de kinderen die dat nodig hebben.

Giften van derden zijn welkom ongeacht de omvang ervan. Denk daarnaast aan de mogelijkheid van een automatische overboeking, waarbij maandelijkse bijvoorbeeld 15,- wordt overgemaakt naar de stichting.

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt naar NL25 RABO 0146 0974 16 ten name van Stichting Vrienden Hoogbegaafden Onderwijs Oud Zandbergen (VHOOZ).

De Stichting Vrienden Hoogbegaafden Onderwijs Oud Zandbergen (VHOOZ) heeft de ANBI-status. Dat houdt kort weergegeven in, dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN nummer van de stichting is 820874401. Kijk voor meer informatie over de ANBI-status op anbi.nl.  

Scroll Up