Hoogbegaafdenonderwijs

VHOOZ

De stichting VHOOZ heeft zich tot doel gesteld om het H-onderwijs financieel te ondersteunen, zodat deze vorm van onderwijs mogelijk is op CBS Oud Zandbergen. De stichting maakt sponsoring van het H-onderwijs mogelijk. Deze sponsoring vindt zowel door familie als door het bedrijfsleven plaats. 

De kinderen

Door deze sponsoring kunnen kinderen met een hoogbegaafd profiel, die dreigen vast te lopen in het reguliere programma, onderwijs op maat ontvangen. Dit gebeurt op verschillende manieren, er is zowel aandacht voor de sociaal-emotionele behoeften, de pedagogisch-didactische behoeften alsook de creatieve en/of uitzonderlijke talenten van specifieke kinderen.

Het onderwijs

Concreet betekent dit dat de leerkracht(en) van de H-groep(en) een specifieke training/opleiding volgen, zodat zij het onderwijs afstemmen op de concrete behoeften van ieder kind. Om een breed scala aan mogelijkheden te creëren wordt er ook gebruik gemaakt van vakdocenten. Hierbij kan men denken aan een vakleerkracht Muziek, ICT, Science, Natuur, Drama. Andere interessegebieden behoren ook tot de mogelijkheden. 

Tot slot is aandacht voor de metacognitieve vaardigheden van groot belang voor deze doelgroep. Het leren leren en zelfredzaamheid ontwikkelen, is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Meer concrete informatie vindt u in de schoolgids van CBS Oud Zandbergen, vanaf pagina 32. Via onderstaande links vindt meer algemene informatie over hoogbegaafdenonderwijs.

Links 

Scroll Up