Bijdrage in natura

Naast de mogelijkheid van sponsoring door het plaatsen van een advertentie, is er de mogelijkheid van sponsoring in natura. Bij sponsoring in natura verstrekt de sponsor ondersteuning of onderwijsmiddelen aan de school zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan middelen op het gebied van ICT of lesmaterialen, die speciaal ontwikkeld zijn voor hoogbegaafdenonderwijs.

Als u mogelijkheden ziet voor sponsoring in natura neem dan contact op met het bestuur van de stichting. In overleg met het schoolbestuur zal worden bezien wat de mogelijkheden zijn.

Scroll Up