Sponsoring

Het bestaan en de kwaliteit van hoogbegaafdenonderwijs op CBS Oud Zandbergen is afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van donateurs en sponsors van de stichting. De stichting benadert bedrijven, instellingen en fondsen met het verzoek sponsor te worden van de stichting. Op de pagina’s Adverteren, Bijdrage in natura, Sponsorbeleid Online adverteren en Donaties vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Scroll Up