Adverteren

De stichting wil ook middelen genereren uit bijdragen van sponsoren. Voor sponsors is daarom ruimte gereserveerd voor een aantal banners op deze website.

De stichting richt zich met name op sponsoren die een actief invulling willen geven aan hun maatschappelijk verantwoord beleid willen voeren.

Word ook sponsor van de stichting en verbind uw naam aan de stichting. Daarmee laat u zien, dat u hoogbefaafdenonderwijs een warm hart toedraagt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Scroll Up