Officiële stukken OUD

CBS Oud zzandbergen

Om donateurs, sponsors en andere begunstigers te informeren over het gevoerde beleid, de doelstelling van de stichting en de financiële huishouding van de stichting wordt hier een aantal officiële stukken gepubliceerd. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Scroll Up